Fotoverslag van een aantal visdagen...

Mooie tachtiger

103 cm tijdens een politiecontrole (zonder bekeuring)

Mooie zeventiger

Tachtiger voor Dylan

57 cm snoekbaars

Brugsnoek

Nieuw record baars!!!! 42 cm... op 2de kerstdag

Een kerstsnoek voor Dylan

Mooie close-up...

Iedereen een fijn 2007, met veel mooie vangsten...

Duncan Swart